Институт нефти и газа
им. М.С. Гуцериева

Слабовидящим

Учения Ликвидация аварий на месторождениях

ликв ав 01 ликв ав 02 ликв ав 03 ликв ав 04 ликв ав 05 ликв ав 06 ликв ав 07 ликв ав 08 ликв ав 09 ликв ав 10 ликв ав 11 ликв ав 12 ликв ав 13 ликв ав 14 ликв ав 15 ликв ав 16 ликв ав 17 ликв ав 18 ликв ав 19 ликв ав 20 ликв ав 21 ликв ав 22 ликв ав 23 ликв ав 24 ликв ав 25 ликв ав 26 ликв ав 27 ликв ав 28